Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “AVV”) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de “Zakelijke” Afdeling zijn besteld, via de website of in een van onze winkels die onder de naam van MAISONS DU MONDE worden geëxploiteerd door MAISON DU MONDE BELGIQUE  (hierna MAISONS DU MONDE), Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan het kapitaal van 50.000 Euro, geregistreerd onder nummer 0864.772.420 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op rue de Diekirch 307 6700 ARLON een van haar filialen door een persoon die handelt in het kader van zijn professionele onderneming (hierna “Professional(s)” of “Klant(en)”).

Zakelijke klanten zijn met name bedrijven en/of besloten vennootschappen, handelaren en ambachtsmannen, personen die een vrij beroep beoefenen, instellingen en overheden, verenigingen en ondernemingsraden, zonder een beperking van deze lijst.

Alle bestellingen geplaatst bij MAISONS DU MONDE door een Professional zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden en houden de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze bepalingen in.  Geen enkele uitzondering op deze bepalingen zal worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk geaccepteerd door MAISONS DU MONDE.

DE PRODUCTEN

De door MAISON DU MONDE aangeboden producten (hierna “Producten”) worden gepresenteerd in overeenstemming met de wettelijke eisen en een zo groot mogelijke nauwkeurigheid.

Verschillen kunnen bestaan tussen de geleverde Producten en die vertegenwoordigd op de site www.maisonsdumonde.co (hierna de “Site”) of in de catalogi, voornamelijk voor ambachtswerk waarvan de homogeniteit van de productie niet volledig kan worden gegarandeerd of voor degenen met wijzigingen met betrekking tot technische of technologische ontwikkelingen. Zolang deze verschillen geen betrekking hebben op de wezenlijke kenmerken van de Producten en geen invloed hebben op de kwaliteit, rechtvaardigen ze geen annulering van de bestelling of het weigeren van een levering.  Een perfecte weergave van de Producten op de Site en/of in de catalogi kan niet worden gegarandeerd, met name vanwege de verschillen in de kleurweergave door Internetbrowsers en/of het beeldscherm kan MAISONS DU MONDE niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fotografische onjuistheden op de Site of in de catalogi.

De Producten zijn ontworpen om aan de hoogste Franse en Europese normen te voldoen. Echter kunnen zij niet voldoen aan de specifieke eisen die gelden op de toegepaste regels voor openbare gebouwen (hierna “OBG”) met inbegrip van de anti-brand normen. Ook moet iedere Professional die een bestelling plaatst bij MAISONS DU MONDE voor gebruik in een OBG zich bij voorbaat verzekeren dat de Producten overeenstemmen met een tel gebruik. MAISONS DU MONDE kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van het niet naleven van deze eisen.

Bovendien zijn sommige van onze Producten niet geschikt voor een intensief gebruik en worden daarom niet aanbevolen aan Professionals. Professionals moeten voorafgaand aan een bestelling zich ervan verzekeren dat alle geselecteerde Producten geschikt zijn voor het bestemde gebruik.

DE TARIEVEN

Artikel

Onze prijzen worden weergegeven in euro of lokale valuta, op basis van het land van bestemming, inclusies alle rechten en belastingen, exclusief eventuele douane kosten.

Opslag en verzendkosten worden niet vermeld in de weergegeven voorbereidingskosten, tenzij anders vermeld.

Onze prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen, met name ten tijde van de release van een nieuwe catalogus.  De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van een bestelling zijn van toepassing. 

De Levering:

De standaard leveringstarieven zijn beschikbaar op de website van MAISONS DU MONDE www.maisonsdumonde.com en ter beschikking gesteld in de winkels.

De specifieke leveringstarieven worden geleverd door de Professional Dienst van MAISONS DU MONDE.

DE BESTELLING

De geplaatste bestelling op de website www.maisonsdumonde of in de winkel is definitief na volledige betaling door de Klant en de bevestiging ervan door MAISONS DU MONDE.

De geplaatste bestelling bij de Zakelijke Afdeling van MAISONS DU MONDE is definitief na ondertekening door de Klant van de prijsopgave en de bevestiging ervan door MAISONS DU MONDE.

De Producten blijven eigendom van MAISONS DU MONDE tot deze betaald zijn. Leveringstermijnen gaan in na betaling van de goederen. Als Professional ontvangt de Professionele Klant geen herroepingsrecht en kan hij geen aanspraak maken op het consumentenrecht, ongeacht de wijze van bestellen (bestelling via de website www.maisonsdumonde.com, in de winkel of via onze toegewijde Zakelijke Afdeling, zonder een beperking van deze lijst). 

Er wordt nauwkeurig gesteld dat iedere bestelling met een bedrag van minder dan €25,00 excl. btw (gelijk bedrag na omrekening naar de lokale valuta) niet in aanmerking wordt genomen.

Een minimum orderbedrag kan worden ingesteld afhankelijk van de leveringswijze.

DE FACTURERING EN BETALING

De factuur wordt uitgereikt na acceptatie van de bestelling door MAISONS DU MONDE.  Het orderbedrag moet per betaalpas of bankoverschrijving worden betaald op het moment van bevestiging van de bestelling. Eventuele kosten zijn ten laste van de Klant.

De Klant heeft de verplichting om de opgeslagen informatie ten tijde van het plaatsen van de bestelling te controleren, met name zijn factuuradres.  In het geval van een fout van de klant, kan de factuur in geen geval worden gewijzigd.

Betalingen via betaalpas op onze website zijn beveiligd in overeenstemming met de Franse en internationale interbancaire regelgeving. Dit verloop zorgt ervoor dat de Klant op veilige wijze aankopen kan plaatsen. De bankgegevens van de Klant die via betaalpas betaald worden door MAISONS DU MONDE niet bewaard.

In het kader van zijn actie ten behoeve van de strijd tegen internetfraude, kan MAISONS DU MONDE worden aangezet om de bankgegevens en/of identiteit van de Klanten voor elke levering te controleren. Door het plaatsen van een bestelling op de website van MAISONS DU MONDE, gaat de klant akkoord om MAISONS DU MONDE  te ondersteunen met de gevraagde documentatie.  Bij het ontbreken van het communiceren van de gevraagde documenten door MAISONS DU MONDE in de gestelde tijdslimiet, behoudt laatstgenoemde zich het recht om de bestelling, doel van de controle, te annuleren.

 Iedere vertraging van betaling is onderworpen aan de betaling van een boete gelijk aan 3 keer de wettelijke rente van kracht in Frankrijk in aanvulling op het forfaitaire bedrag van 40 euro aan inningskosten.  Het voorkomen van een onbetaald bedrag van een Klant, stelt MAISONS DU MONDE in het recht om elke nieuwe bestelling door deze Klant te weigeren.

DE LEVERING

De leveringsvoorwaarden en de indicatieve leveringsdatum zijn vermeld in de bevestiging van de bestelling door MAISONS DU MONDE.

Levering per post: de levering van de bestelling geschiedt door een vervoerder bekent met de levering van dit type “post”.  De pakketten worden geleverd tot aan de ingang van het gebouw waar de plaats van levering zich bevindt. 

De prijs is exclusief levering op etage, het uitpakken, het installeren of het monteren van de bestelling.

De bestelling zal worden bezorgd per pakket binnen de gestelde levertermijn na bevestiging van de bestelling door MAISONS DU MONDE. Dit tijdsbestek is echter indicatief.  

Levering door een gespecialiseerde vervoerder: de levering van de bestelling geschiedt door een gespecialiseerd vervoerder in meubels. De meubels worden geleverd onder een deken, in karton of op een palette om verzekerd te zijn van een maximale bescherming. De Klant moet zich voorafgaand aan iedere bestelling, ervan verzekeren dat de producten via de normale weg verzonden kunnen worden in plaats van geleverd, met name in termen van grootte en volume. Eventuele gondel- of liftkosten zijn ten laste van de Klant.

De prijs is inclusief levering op etage, het uitpakken, het installeren en het mee terug nemen van de verpakking.  De prijs is exclusief montage en installatie van de meubels. Deze service kan bij een aparte service horen.

De leveringsdienst zal contact opnemen met de Klant om een leveringsafspraak te maken binnen de gestelde leveringstermijn op het overzicht van de bestelling.   

Indien het voor de vervoerders van MAISONS DU MONDE onmogelijk is om de Producten op de overeengekomen datum te leveren in het geval van afwezigheid van de Klant, of door gebrek aan informatie voor extra noodzakelijke leveringsinformatie, kan resulteren in extra verzendkosten, opslagkosten, bergingskosten en de annulering van de bestelling door MAISONS DU MONDE.

De risico's van de Producten worden bij aflevering aan de Klant, of ieder die gemachtigd is door de Klant, overgedragen.

Levering in delen: in het geval dat de respectievelijke beschikbaarheidsdatum van de bestelde Producten van elkaar verschillen, kan MAISON DU MONDE de Klant aanbieden om de bestelling in delen te leveren. In het geval van een gesplitste bezorging, zullen de kosten genoemd in punt 2. van toepassing zijn op ieder deel van de bestelling.

Wanneer een gesplitste levering niet mogelijk is, geschiedt de levering na volledige beschikbaarheid van alle bestelde Producten.

ONTVANGST EN BEZWAAR

De Klant moet bij ontvangst alle noodzakelijke controles uitvoeren om mogelijke schade, ontbrekende producten, gebreken of andere onvolkomenheden of niet in overeenstemming van de geleverde, bestelde Producten te detecteren.  De Klant moet in het bijzonder de staat van de verpakking, het aantal pakketten en Producten in hoeveelheden, hun referenties, hun staat en hun kenmerken controleren.  De Klant beschikt over een periode van 72 uur vanaf het moment van ontvangst van de goederen om een voorbehoud te maken en de goederen aan MAISONS DU MONDE te overhandigen.

Op straffe van onontvankelijkheid van zijn aanvraag dient de Klant:

– bij schade en ontbrekende stukken duidelijke en gemotiveerde bezwaren op de leveringsbon te formuleren, algemene bezwaren van het type "onder voorbehoud van het uitpakken" volstaan niet;

– zijn bezwaren i.v.m. schade en ontbrekende stukken binnen de genoemde termijn te bevestigen en zijn andere bezwaren te melden bij:

·       de dienst Professionals van MAISONS DU MONDE (pro@maisonsdumonde.com) voor elke bestelling die bij deze dienst geplaatst werd;

·       de Klantendienst van MAISONS DU MONDE (klanten.service@maisonsdumonde.com) voor elke bestelling die op de website www.maisonsdumonde.com of bij een winkel van het merk MAISONS DU MONDE geplaatst werd.  

De Klant dient foto’s van de defecte producten toe te voegen met vermelding van de gebruiksvoorwaarden van deze Producten. Om te kunnen genieten van de garantie, dient men de originele factuur voor te leggen.

De Klant moet ook in staat zijn om verantwoording af te leggen wat betreft de realiteit van de genoemde vorderingen en MAISONS DU MONDE, haar vervoerders of ieder ander persoon door haar gemachtigd de kans te geven om hun eigen waarneming te maken en de Klant of een derde gemachtigd met dit doeleinde, mag zich hier niet in mengen. 

In het geval van niet overeenstemming van een of meerdere artikelen na bevestiging van MAISONS DU MONDE, zal het geretourneerde artikel aan de vervoerder van MAISONS DU MONDE overhandigd worden in perfecte staat, in de originele verpakking en voorzien van alle accessoires. Geen enkele spontane retour zal zonder akkoord van MAISONS DU MONDE geleverd worden.  

PRODUCTGARANTIE

Omvang van de garantie

De Producten hebben een garantiebepaling van twee (2) jaar vanaf het moment van levering tegen alle fabricagefouten, ontwerp- of materiaal gebreken. Tijdens de garantieperiode, is MAISONS DU MONDE vastbesloten om een vervangende oplossing of terugname van het Product dat gebreken vertoont.  De omgeruilde Producten genieten van een garantie voor de resterende looptijd. 

Vanaf het moment van levering genieten de banken die staan weergegeven op de productkaart van langdurige garantie en zijn verzekerd van:

–       5 jaar op structuur, de poten, de schroeven, het uittrekbare bankmechanisme, de achtergrond, de schuimvoering.

–       2 jaar op de voering van de kussens van het rug- en zitgedeelte, de bekleding en het uitschuifbare matras.

De Producten van de OUTDOOR-lijn genieten van een commerciële garantie waarvan de garantie varieert naar gelang de productlijn. 

De specifieke termijn die van toepassing is op elk bepaald product wordt vermeld in de catalogus en op de website maisonsdumonde.com

Uitgesloten van garantie:

–       aangetaste Producten ten gevolge van normale slijtage met verwijzing naar zijn aard, zijn functie, zijn samenstelling en zijn prijs;

–       kleine verschillen in de Producten zoals omschreven in artikel 1;

–       ieder gebrek van het Product dat kan voortvloeien uit een slechte installatie, opslag, bewaring, montage (geen naleving van de montage-instructies), een gebrek aan onderhoud, een foutief gebruik (geen naleving van de onderhoudsbeschrijving), wijzigingen of reparaties door de Klant of een derde, schade veroorzaakt door externe objecten (te zware tv op een meubel niet geschikt voor dit doeleinde), externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstmatig licht (in het geval van verkleuring), natuurrampen of weersomstandigheden;

–       Producten die niet geschikt zijn voor professioneel gebruik.

De uitvoering van de garantie

Om de garantie in gang te zetten, moet de Klant contact opnemen met:

- de dienst Professionals van MAISONS DU MONDE (pro@maisonsdumonde.com) voor elke bestelling die bij deze dienst geplaatst werd;

- de Klantendienst van MAISONS DU MONDE (klanten.service@maisonsdumonde.com) voor elke bestelling die op de website www.maisonsdumonde.com of bij een winkel van het merk MAISONS DU MONDE geplaatst werd.

en foto's overhandigen van de defecte producten met vermelding van de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende Producten.  Het tonen van het originele aankoopbewijs is vereist om van de garantie gebruik te kunnen maken.

AANSPRAKELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van MAISONS DU MONDE betreffende de geleverde Producten, met inbegrip van de contractuele en/of wettelijke garanties die van toepassing zijn, is beperkt tot de prijs van de defecte of niet overeenkomstige Producten. MAISONS DU MONDE kan in geen geval verplicht worden tot vergoeding van indirecte schade of andere financiële verliezen geleden door de Klant of een derde.

GEGEVENSBESCHERMING EN VRIJHEDEN

Om de bestellingen van Klanten te verwerken en op te slaan en/of te reageren op informatieverzoeken, verzamelt MAISONS DU MONDE zijn persoonsgegevens. MAISONS DU MONDE kan er ook toe worden gebracht om commerciële aanbiedingen en/of nieuwsbrieven met commerciële doeleinden aan Klanten te versturen per e-mail of sms. Laatstgenoemden beschikken over het recht tot toegang, tot rectificatie, tot verzet en verwijdering van zijn gegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Voor iedere aanvraag moet contact worden opgenomen met klanten.service@maisonsdumonde.com

DIVERSEN

Website

-         Gegevens van de uitgever

Het bedrijf MAISONS DU MONDE BELGIQUE met een vermogen van €50 000

rue de Diekirch 307 6700 ARLON

Intracommunautaire BTW be 0 864 772 420

Hoofduitgever: Julie WALBAUM

 

-        Gegevens van de webhost

Het bedrijf BSO Network Solutions SAS met een vermogen van €1.363.013,60

81 avenue François Arago

92000, Nanterre, Frankrijk

Tel: +33 (0)1.77.36.11.00

Geregistreerd in het handelsregister van Nantes (Frankrijk) onder nummer 452 456 585

Intracommunautaire BTW FR 73 452 456 585

 

Bewijs

Door uitdrukkelijke overeenkomst tussen MAISONS DU MONDE en de Klant zijn de elektronische berichten het bewijs tussen de beide partijen evenals de automatische registratiesystemen die zijn gebruikt op de Site, zoals de aard en de datum van de bestelling.

De Klant kan volgens de regels van het algemeen recht toegang krijgen tot het elektronisch contract met MAISONS DU MONDE. Hiervoor dient hij zich te richten tot de Zakelijke Afdeling of de klantenservice per e-mail (pro@maisonsdumonde.com of klanten.service@maisonsdumonde.com) aan wie hij alle benodigde informatie overlegt, met inbegrip van het bestelnummer en verdere gegevens.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze AVV ongeldig of als zodanig worden verklaard onder een wetgeving, een regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen volledig van kracht en binnen hun bereik blijven.

Geen afstand doen

Het feit dat een van de Partijen niet heeft gevraagd om een toepassing van een bepaling van deze AVV, tijdelijk of permanent, zal op geen enkele wijze worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van deze Partij voortvloeiend uit genoemde bepaling.

 

Wijziging AVV

MAISONS DU MONDE behoudt zich het recht de huidige AVV te allen tijde te wijzigen.  De AVV van toepassing op alle bestellingen zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

 

VOLLEDIGHEID VAN HET CONTRACT

De huidige AVV en de samenvatting van de bestelling die is verzonden naar de Klant, vormen een contract en het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen.

 

Doorverkoop van de producten.

MAISONS DU MONDE beschikt over haar eigen geïntegreerde netwerk van winkels. De wederverkoop van goederen van MAISONS DU MONDE  en die onderwerp hiervan is ten strengste verboden.

 

Privilege klanten

Professionele Klanten kunnen geen gebruik maken van het loyaliteitsprogramma van MAISONS DU MONDE “Privilege Klanten” en de voordelen die zijn verbonden aan dit programma.

 

TOEPASSELIJK RECHT/ JURISDICTIE

De betrekkingen tussen de Professionele Klanten en MAISONS DU MONDE worden beheerd door het Belgisch recht. De PARTIJEN kiezen de woonplaats van het adres van hun respectievelijke hoofdkantoor.

Indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost, zullen alle juridische stappen bij de bevoegde rechtbank in de woonplaats van het respectievelijke hoofdkantoor van de gedaagde worden ondergebracht.