Home > Credits en juridische vermeldingen

Credits en juridische vermeldingen

Auteursrechten

De voorliggende site is een geesteswerk in de zin van de bepalingen in de artikels L 111-1 en volgende van de Codex over Intellectuele Eigendomsrechten en, desbetreffend, geniet Maisons du Monde in de hoedanigheid van auteur van deze originele creatie van de bescherming en rechten toegekend door de wet.

Het gebruik van deze dienst is strikt voorbehouden voor een persoonlijk en privaat gebruik. Eender welke reproductie of om het even welk gedeeltelijk of volledig gebruik voor andere doeleinden op eender welke drager is ten strengste verboden, behalve bij een uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van Maisons du Monde als auteur.

De niet-naleving van dit verbod wordt als een vervalsing beschouwd waarbij de vervalser zowel burgerlijk als strafrechterlijk vervolgd kan worden door Maisons du Monde dat zich het recht voorbehoud om een schadevergoeding te vragen voor de volledig geleden schade.

Merken, commerciële namen en intellectuele eigendomsrechten

Maisons du Monde en/of bij uitbreiding de ondernemingen die er deel van uitmaken of bijhoren, zijn eigendom van de rechten gekoppeld aan de merken, handelsnamen, commerciële namen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten waarvan elke gebruiker het bestaan en de geldigheid erkent.

Er wordt hier geen vermelding gemaakt van de rechten gekoppeld aan andere merken, handelsnamen, commerciële namen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze geregistreerd zijn en die gekoppeld kunnen zijn aan bepaalde termen of tekens gebruikt op deze site. De afwezigheid van een dergelijke vermelding betekent in geen geval dat deze merken, handelsnamen, commerciële namen, logo's, termen of tekens niet van een bescherming genieten.

Elke gebruiker van de site geeft uitdrukkelijk toe en erkent dat eender welk product, om het even welke dienst of eender welke technologie beschreven in deze documenten het voorwerp kan uitmaken van andere intellectuele eigendomsrechten ten voordele van Maisons du Monde of een derde. Er wordt geen enkel gebruiksrecht op dergelijke intellectuele eigendomsrechten toegekend.

Aanvullende informatie

Maisons du Monde heeft zijn site aangegeven op CNIL met als nummer 114 72 46

Hoofduitgever: Julie WALBAUM.

MAISONS DU MONDE BELGIQUE Sprl
307, route de Diekirch
6700 ARLON
SPRL met een kapitaal van 50 000 €
RPM: BE 0864.772.420

Opmerkingen

Deze website geeft toegang tot de gegevens van Maisons du Monde in zijn geheel. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de gegevens op deze site referenties bevatten van producten, diensten of technologieën van Maisons du Monde die in uw land niet beschikbaar zijn. De aanwezigheid van dergelijke referenties heeft niet tot gevolg dat Maisons du Monde de intentie heeft om dergelijke producten, diensten of technologieën in uw land aan te bieden.

De informatie op deze site kan technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie kan periodiek gewijzigd worden en de wijzigingen zullen in de nieuwe uitgaven opgenomen worden. Maisons du Monde kan op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, diensten of technologieën beschreven op deze site.