0800 02 28 216 Gratis bellen
Home > Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1 - TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of elke bestelling geplaatst via de website www.maisonsdumonde.com/ en aanverwante adressen (hierna "de website" genoemd) van Maisons du Monde, (Société par actions simplifiées (Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht) met een kapitaal van 57.375.590 €, Le Portereau, 44124 VERTOU Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Nantes onder het nummer B 383 196 656, met intracommunautair btw-nummer FR 09 383 196 656) voor de aankoop van artikels die geleverd moeten worden in Europees Frankrijk, België, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland (hierna "de producten" genoemd). Bij bevestiging van de bestelling door de koper aanvaardt deze laatste zonder voorbehoud onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die gelden boven alle vorige versies of specificaties uitgaande van de koper, met inbegrip van de specificaties overgemaakt via e-mail.

2 - BESTELLINGEN

2.1 Productaanbod

De producten worden zo juist mogelijk voorgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Tussen de geleverde producten en de producten voorgesteld op de website of in de catalogus kunnen verschillen bestaan, in het bijzonder bij de artisanale producten, waarvan de gelijkvormige productie niet volkomen gegarandeerd kan worden of waaraan aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de technische of technologische vooruitgang. Aangezien deze verschillen geen essentiële kenmerken van de producten betreffen noch hun kwaliteit beïnvloeden, geven ze geen recht op een annulering van de bestelling of een weigering van de levering. Daar een perfecte voorstelling van de producten op de website en/of in de catalogi niet gegarandeerd kan worden, in het bijzonder door de verschillende kleurweergave door de navigatiesoftware en/of de beeldschermen, kan Maisons du Monde niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onnauwkeurigheid van de foto's op de website.

2.2 Aanvaarding van de bestelling

Zodra de bestelling bevestigd is, is ze definitief voor de koper. Voor Maisons du Monde vanaf de bevestiging van de betaling en de bevestiging van de opname van de bestelling.

2.3 Bestelminimum

Maisons du Monde stelt een minimum bestelbedrag in. Dit minimumbedrag heeft enkel tot doel de kosten van elke bestelling te dekken en ons toe te laten u een zo rijk mogelijk decoratie-aanbod te blijven voorstellen.

3 - PRIJS / BETALING

3.1 Prijs van de producten

De prijzen van de producten zijn opgegeven in euro's, belastingen gekoppeld aan de verkoop van de producten, waaronder de BTW, inbegrepen. Ze zijn gewaarborgd tot de publicatie van de nieuwe catalogus.

3.2 Leveringskosten

Uw meubels worden geleverd door een transporteur of via pakket. Het type transport zal gemeld worden bij uw bestelling.
Weergeven leveringskosten.

3.3 Betaling

De betaling geschiedt uitsluitend in euro's, in totaliteit bij de bestelling, per betaalkaart, bankoverschrijving, krediet (enkel voor factureringen in Frankrijk), tegoed, geschenkkaart of bankcheque (enkel Franse bankcheque), tenzij anders bedongen bij de bestelling, te zenden naar het volgende adres:

Maisons du Monde
Afdeling Boekhouding Internet
Le Portereau
BP 52402
44124 Vertou

Indien Maisons du Monde de cheque of bankoverschrijving niet binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling door de koper ontvangen heeft, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden.

De betalingen met bankkaart worden beveiligd door Merc@net van de BNP Paribas, in overeenstemming met de Franse en internationale interbancaire reglementeringen. Deze oplossing garandeert de koper een veilige manier om zijn producten aan te kopen. De bankgegevens van de koper die met bankkaart betaalt, worden niet bewaard door Maisons du Monde, maar onmiddellijk overgemaakt aan de BNP Paribas.

Als onderdeel van haar optreden ten behoeve van de strijd tegen fraude op het internet, kan Maisons du Monde geroepen zijn om de bankgegevens en/of identiteit van de klanten te controleren voor elke levering. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Maisons du Monde, verbindt de klant zich ertoe aan Maisons du Monde de gevraagde bewijsstukken te verstrekken. Bij gebrek aan mededeling van de door Maisons du Monde gevraagde informatie, behoudt deze zich het recht voor om de bestelling, die het voorwerp van de controle uitmaakt, te annuleren.

Op de bestellingen die pas na bevestiging van betaling in aanmerking genomen werden, is geen korting of strafbeding voor vertraging van toepassing.

Betaal met uw AURORE-kaart: een geldreserve die u op eender welk moment kan aanspreken.
Aurore-kaart van Maisons du Monde: Revolving krediet voor een duur van één jaar, hernieuwbaar, tot een maximumbedrag van 3000 €. Minimale maandelijkse terugbetaling zonder facultatieve verzekering van 3% van het debetsaldo, met een minimum van 15,24 €. Herzienbaar kostenpercentage op 01/04/2010 van 21,31% voor een debetsaldo tot 1500 € en 19,44% erboven. De totaalkost van het krediet varieert afhankelijk van het bedrag en de duur van het ongedekte krediet. Onder voorbehoud van bestudering en aanvaarding van uw dossier door BNP Paribas Personal Finance. U krijgt nog enige bedenktijd omdat u een Aurore-rekening opent. Cetelem is een merk van BNP Paribas Personal Finance - Kredietmaatschappij - SA met een kapitaal van 453 225 976 € - Maatschappelijke zetel: 1 boulevard Haussmann 75 009 Parijs - 542 097 902 RCS Parijs - N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Betaal in 3 maand zonder kosten met uw AURORE-kaart:
Betalingsfaciliteit voorbehouden voor de houders van de Aurore-kaart van Maisons du Monde, voor een aankoop tussen 150 € en 1500 €, terugbetaalbaar in 3 gelijke aflossingen zonder intrest.
Voorbeeld: voor een krediet van 900 € dat overeenkomt met het bedrag van uw aankoop, betaalt u terug in 3 aflossingen van 300 €, zonder facultatieve verzekering.
Aurore-kaart van Maisons du Monde: Revolving krediet voor een duur van één jaar, hernieuwbaar, tot een maximumbedrag van 3000 €. Minimale maandelijkse terugbetaling zonder facultatieve verzekering van 3% van het debetsaldo, met een minimum van 15,24 €. Herzienbaar kostenpercentage op 01/04/2010 van 21,31% voor een debetsaldo tot 1500 € en 19,44% erboven. De totaalkost van het krediet varieert afhankelijk van het bedrag en de duur van het ongedekte krediet. Onder voorbehoud van bestudering en aanvaarding van uw dossier door BNP Paribas Personal Finance. U krijgt nog enige bedenktijd omdat u een Aurore-rekening opent. Cetelem is een merk van BNP Paribas Personal Finance - Kredietmaatschappij - SA met een kapitaal van 453 225 976 € - Maatschappelijke zetel: 1 boulevard Haussmann 75 009 Parijs - 542 097 902 RCS Parijs - N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Betaal in 5 – 10 - 20 maand met uw AURORE-kaart
De financieringen in 5,10 of 20 maand zijn speciale toepassingen van uw Aurore-kaart van Maisons du Monde van 150 € tot 3000 € binnen de limiet van uw beschikbare reserve, met een vast KP van 8,22% op 01/06/10 terugbetaalbaar over een duur van 5, 10 of 20 maand.
Voorbeeld: voor een aankoop van 500 €, na betaling van het verplichte contante deel van 17,64 €, speciaal gebruik van 482,36 €, terugbetaalbaar in 10 aflossingen van 50 € over 10 maand zonder facultatieve verzekering. Totale kost van het speciale gebruik 517,64 €.
Aurore-kaart van Maisons du Monde: Revolving krediet voor een duur van één jaar, hernieuwbaar, tot een maximumbedrag van 3000 €. Minimale maandelijkse terugbetaling zonder facultatieve verzekering van 3% van het debetsaldo, met een minimum van 15,24 €. Herzienbaar kostenpercentage op 01/04/2010 van 21,31% voor een debetsaldo tot 1500 € en 19,44% erboven. De totaalkost van het krediet varieert afhankelijk van het bedrag en de duur van het ongedekte krediet. De aflossing van het speciale gebruik komt bovenop de eventuele en latere courante operaties. Onder voorbehoud van bestudering en aanvaarding van uw dossier door BNP Paribas Personal Finance. U krijgt nog enige bedenktijd omdat u een Aurore-rekening opent. Cetelem is een merk van BNP Paribas Personal Finance - Kredietmaatschappij - SA met een kapitaal van 453 225 976 € - Maatschappelijke zetel: 1 boulevard Haussmann 75 009 Parijs - 542 097 902 RCS Parijs - N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Betaling met Cetelem Presto, betalingsfaciliteiten in 3, 10, 20 of 30 maand.
Bijkomend krediet voor een verkoop geldig vanaf een aankoop van 150 € voor een duur van 5, 10, 20 of 30 maand tegen een vast kostenpercentage van 8,19% op 01/06/2010.
Voorbeeld: voor een aankoop van 3000 € krijgt u na de betaling van het verplichte contante deel van
197,74 € een krediet voor 2802,26 €, terugbetaling in 20 aflossingen van 150 €, zonder facultatieve verzekering, totale kost van het krediet 197,74 €, totale kost van de aankoop op krediet: 3197.74 €.
Onder voorbehoud van bestudering en aanvaarding van uw dossier door BNP Paribas Personal Finance. U beschikt over een herroepingrecht. Cetelem is een merk van BNP Paribas Personal Finance - Kredietmaatschappij - SA met een kapitaal van 453 225 976 € - Maatschappelijke zetel: 1 boulevard Haussmann 75 009 Parijs - 542 097 902 RCS Parijs - N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Betaling met PayPal
PayPal is een beveiligd betaalmiddel dat u toelaat snel uw artikelen te betalen zonder uw bankgegevens te moeten vrijgeven aan de verkoop-websites. Het volstaat inderdaad deze opgegeven te hebben bij het aanmaken van uw PayPal account. Ze worden dan voor eens en voor altijd gecodeerd en beveiligd.Indien u al over een PayPal account beschikt, kunt u deze op onze website gebruiken om snel en in alle veiligheid uw aankopen te betalen.Indien u geen PayPal account hebt, kunt u toch dit betaalmiddel kiezen. Op het ogenblik van de betaling wordt u dan doorgezonden naar een PayPal webpagina waarop u uw bankgegevens kunt invoeren [en kunt kiezen om al dan niet een PayPal account aan te maken].

Klik hier voor het tegoedbedrag

3.4 Facturatie

De factuur opgesteld voor de koper vermeldt de inlichtingen die deze laatste in zijn klantenaccount ingevuld heeft. De koper kan deze gegevens wijzigen bij elke nieuwe bestelling geplaatst via de site.

De professionele koper moet contact opnemen met de Dienst voor Professionals van Maisons du Monde – en dit vóór de definitieve goedkeuring van eender welke bestelling – voor het opstellen van eender welke factuur voor professionele doeleinden. De professionele klant moet zo alle gegevens meedelen aan Maisons du Monde die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een dergelijke factuur, waaronder zijn intracommunautair BTW-nummer.

4 - LEVERING

4.1 Leveringsvoorwaarden

Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u de wijze van levering (door een transporteur of via pakket) meegedeeld.
Zie de leverzone.
Levering via pakket:De levering van uw bestelling zal gebeuren door een transporteur gespecialiseerd in expresleveringen. Nadat uw goederen voor verzending zijn klaargemaakt, dient een transporteur zich bij u aan. De pakjes worden aan uw voordeur geleverd. De prijzen zijn exclusief levering op een verdieping en exclusief installatie.
Uw bestelling wordt via pakket geleverd binnen 10 werkdagen na de datum die bij de bestelling vermeld werd op de pagina "Beschikbaarheid".

Levering door transporteur:De levering van uw bestelling zal door een transporteur uitgevoerd worden die gespecialiseerd is in de levering van meubels. Uw meubels zullen in een deken gewikkeld of in karton verpakt zijn of op een pallet staan, met het oog op een maximale bescherming. Onze leveringsdienst neemt contact met u op om een leveringsdatum af te spreken binnen de termijn vermeld op uw besteloverzicht.
Opgelet: voor u bestelt, dient u te controleren of de door u bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.
Uw artikels worden geleverd na afspraak, in Europees Frankrijk binnen om en bij 15 werkdagen na bevestiging van de bestelling, en in de andere landen 3 à 4 weken na bevestiging van de bestelling, en dit op de datum overeengekomen met de transporteurs van Maisons du Monde (behoudens indien anders opgegeven op het ogenblik van de bestelling). Wanneer u uw bestelling online plaatst, wordt u een indicatieve leveringsdatum meegedeeld. Zal onze leveringsdienst telefonisch met u contact opnemen, om een afspraak te maken.

Op de offerte aanvaard door de koper en Maisons du Monde dient de koper de hindernissen voor een levering via de normale toegangswegen (trappen, lift, deuren op de overloop) op de bestelbon te vermelden en ze te herhalen aan de transporteur.
Voor hij bestelt, dient de koper te controleren of de door hem bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.

Indien de transporteurs van Maisons du Monde de producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, door afwezigheid van de koper of gebrek aan informatie over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, kan Maisons du Monde bijkomende leveringskosten aanrekenen en/of de bestelling annuleren.
De risico's van het product gaan op de koper over bij levering of bij de eerste aanbieding van de producten door de transporteurs van Maisons du Monde op de met hen overeengekomen leveringsdatum.

Indien de producten van eenzelfde bestelling op verschillende data beschikbaar zijn, zal Maisons du Monde aan de koper voorstellen, zijn bestelling op te splitsen. Ingeval van opgesplitste levering zal de deelname in de leveringskosten bedoeld in punt 3.2. toegepast worden op elk deel van de bestelling. Indien de koper geen opgesplitste levering wenst, zal de levering gebeuren op de datum waarop de totaliteit van de bestelde producten beschikbaar is.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 114-1 en L121-20-3 van de Franse Code de la Consommation (Consumentenrecht), kunnen de consumenten de bestellingen annuleren, indien de leveringsdatum vermeld bij de bestelling meer dan 7 dagen overschreden wordt, behalve ingeval van overmacht.
Er wordt alleen rekening gehouden met de annuleringen die per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, binnen de 60 werkdagen na het verstrijken van de geplande leveringstermijn of -datum en vóór de levering van de betreffende producten door Maisons du Monde, ontvangen worden.

4.2 Inontvangstneming en klachten

Bij de levering dient de koper al het nodige te doen, om eventuele schade, ontbrekende stukken, defecten of andere zichtbare gebreken of niet-overeenstemmingen van de op zijn bestelling geleverde producten te ontdekken. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen en het aantal colli controleren, evenals de hoeveelheid, de referenties, de staat en de kenmerken van de producten.

Ingeval van klachten dient de koper contact op te nemen met de diensten van de transporteur van Maisons du Monde.

Op straffe van onontvankelijkheid van zijn aanvraag dient de koper:

 • bij schade en ontbrekende stukken, op de leverbon, duidelijke en gemotiveerde bezwaren te formuleren, algemene bezwaren van het type "onder voorbehoud van het uitpakken" volstaan niet,
 • zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukken te bevestigen en zijn andere bezwaren te formuleren, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, aan de klandendienst van Maisons du Monde Le Portereau, BP 52402, 44124 VERTOU Cedex,
 • zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukken, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, te bevestigen aan de transporteur, binnen de 3 dagen na de levering, feestdagen niet inbegrepen.

Binnen dezelfde termijn dient de koper een kopie van deze klacht aan Maisons du Monde te sturen.

De koper moet bovendien de werkelijkheid van de vermelde klachten kunnen verantwoorden en aan Maisons du Monde, haar transporteurs of aan elke door hen gemachtigde persoon, de mogelijkheid bieden, de klachten te controleren. De koper mag hiertoe geen derde laten tussenkomen.

Wanneer de klachten aanvaard worden, kan het defecte of niet-conforme product omgeruild worden. Indien het product niet meer in voorraad is bij Maisons du Monde of bij haar leveranciers, kan een terugbetaling gebeuren. Het geretourneerde product moet in perfecte staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met al zijn toebehoren aan de transporteurs van Maisons du Monde overhandigd worden. Spontane retouren zonder het akkoord van Maisons du Monde worden niet aanvaard.

5 - GARANTIE VAN DE PRODUCTEN / AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Reikwijdte van de garantie

Op al onze artikelen geniet je van 2 jaar garantie vanaf de datum van levering voor elke fabricage-, ontwerp- of materiaalfout. Tijdens de garantieperiode verbindt Maisons du Monde zich ertoe, naar eigen keuze, de producten die door haar diensten als defect erkend werden, te ruilen of terug te betalen. De omgeruilde producten genieten van de garantie gedurende de resterende looptijd. Zijn uitgesloten van de garantie:

 • de defecten aan het product ten gevolge van zijn normale slijtage, zijn aard, functie, samenstelling en prijs in aanmerking genomen;
 • de kleine verschillen van de producten zoals gedefinieerd in artikel 2.1;
 • de producten die te intensief gebruikt zijn, in het bijzonder voor andere doeleinden dan privédoeleinden;
 • alle defecten aan het product die kunnen voortvloeien uit een slechte installatie, opslag, bewaring of montage (niet-naleving van de montageaanwijzingen), een gebrek aan onderhoud, een slecht gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische of gebruiksspecificaties (niet-naleving van de instandhoudings- en onderhoudsvoorschriften), wijzigingen of reparaties uitgevoerd door de koper of een derde, beschadigingen veroorzaakt door externe voorwerpen (te zwaar televisietoestel op een meubel dat niet voor dit doel ontworpen is), externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstlicht (bij verkleuring), natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

  Vanaf de aankoopdatum krijgt u op de zitbanken waarvoor de productfiche vermeldt dat ze 5 jaar garantie krijgen:
 • 5 jaar voor de structuur, de poten, de schroeven, het mechanisme van de omvormbare zitbanken, de stof van de achterzijde, de moussevulling.
 • 2 jaar voor de vulling van de rug- en zitkussens.
 • 1 jaar voor de bekleding en matras van de omvormbare zitbanken.

5.2 Toepassing van de garantie

Om toepassing van de garantie te vragen, zal de koper contact opnemen met de klandendienst van Maisons du Monde op het volgende nummer: 02.51.71.17.73
Om te kunnen genieten van de garantie, dient men de originele factuur voor te leggen.

5.3 Wettelijke garantie

De producten zijn gewaarborgd tegen een eventueel gebrek aan overeenstemming en tegen verborgen gebreken, onder de voorwaarden voorzien in de bepalingen van de Franse Code de la consommation en het Franse Burgerlijk Wetboek.
Uittreksels uit de Franse Code de la consommation:

 • Art. L. 211-4. - De verkoper is ertoe verplicht, een goed te leveren dat in overeenstemming is met de overeenkomst, en staat in voor een eventueel bestaand gebrek aan overeenstemming bij de aflevering.
  Hij staat tevens in voor een eventueel bestaand gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, of uit de aanwijzingen voor montage of installatie, wanneer deze ingevolge de overeenkomst door hem of onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd is.
 • Art. L. 211-5. - Om met de overeenkomst in overeenstemming te zijn, moet het goed:
 • 1. geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig goed verwacht wordt en, in voorkomend geval:
 • overeenstemmen met de door de verkoper gegeven omschrijving, en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de koper voorgesteld heeft in de vorm van een staal of een model;
 • de kwaliteiten bezitten die een koper redelijkerwijs mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, in het bijzonder in de reclame of via het etiket;
 • 2. of de kenmerken vertonen die in gezamenlijk overleg tussen de partijen bepaald zijn, of geschikt zijn voor elk gebruik dat speciaal door de koper gevraagd en aan de verkoper gemeld is, en door deze laatste aanvaard is.
 • Art. L. 211-12. - De rechtsvordering met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar, te rekenen vanaf de aflevering van het goed.

Uittreksels uit het Franse Burgerlijk Wetboek:

 • Art. 1641: De verkoper is gehouden aan de garantie wegens verborgen gebreken aan het verkochte goed, waardoor het ongeschikt is voor het beoogde doel, of waardoor het gebruik in die mate beperkt is dat de koper het goed niet gekocht zou hebben of er een lagere prijs voor gegeven zou hebben, mocht hij ervan op de hoogte geweest zijn.
 • Art. 1648: De rechtsvordering met betrekking tot de koopvernietigende gebreken moet door de koper aangespannen worden, binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

5.4 Aansprakelijkheid van Maisons du Monde

De aansprakelijkheid van Maisons du Monde met betrekking tot de geleverde producten, met inbegrip van het kader van de contractuele of wettelijke toepasselijke waarborgen, is beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme producten. Maisons du Monde kan niet verplicht worden tot schadeloosstelling van de indirecte schade of eventuele andere financiële schade voor de koper of een derde.

6 - RECHT VAN HERROEPING

Heeft de koper, privéconsument, gedurende 14 dagen vanaf de levering van het product, het recht, zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en het product op zijn kosten terug te sturen. Dit recht is niet van toepassing op de producten die volgens de specificaties van de koper gefabriceerd of duidelijk gepersonaliseerd werden, of die, door hun aard, niet opnieuw verzonden kunnen worden of beschadigd kunnen raken.

Om zijn recht van herroeping uit te oefenen, dient de koper het formulier van herroeping, het formulier van herroeping downloaden , per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, terug te sturen naar de klandendienst, op het volgende adres:

Maisons du monde
Le Portereau
BP 52402
44124 VERTOU Cedex.
FRANCE

Om een terugzending te regelen, moet de koper naar zijn klanten-account gaan en er de details van zijn bestelling oproepen. Tegenover het betrokken product moet hij de optie "Een product terugzenden" kiezen en de reden van zijn beslissing opgeven.

Het verzoek zal onmiddellijk doorgezonden worden aan de klandendienst, die contact zal opnemen met de koper om de her-verzending van het product te regelen en hem de te volgen stappen mee te delen, die verschillen in functie van de oorspronkelijke verzending van het product. Voor meer details, raadpleeg de pagina "Terugzendingen".

Alle sommen die de koper bij ontvangst van het geretourneerde product heeft betaald, worden hem zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de datum waarop het recht van herroeping is uitgeoefend, terugbetaald, na retour van het product in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking en met al het toebehoren.

7 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

7.1 Intellectuele eigendom

De elementen op de website van Maisons du Monde, met inbegrip van de logo's, geregistreerde handelsmerken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen, zijn werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom of persoonlijke rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website is bijgevolg verboden zonder het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de eigenaars van deze rechten, en wordt beschouwd als vervalsing die gesanctioneerd wordt door de bepalingen van de Code de la propriété intellectuelle (Frans Wetboek inzake intellectuele eigendom) en/of als een strafbaar feit waarvoor de personen die een overtreding begaan met betrekking tot bovengenoemde rechten, burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

7.2 Aansprakelijkheid van de gebruikers

Uitsluitend de gebruikers zijn verantwoordelijk voor het surfen op de website www.maisonsdumonde.com/ . Maisons du Monde kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten, fouten of virussen die de continuïteit van de toegang tot haar website in gevaar zouden kunnen brengen, noch voor een slechte werking van de computerinstallatie van de gebruikers, die na toegang tot de website vastgesteld zou kunnen worden. Maisons du Monde kan bijgevolg niet gehouden zijn tot schadeloosstelling van directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of de toegang tot de website, of van het downloaden van elementen die op de website bewaard worden (afbeeldingen, teksten, videobestanden,...).

7.3 Wet op de informatica en vrijheid

Om de bestellingen van kopers te registreren en te behandelen, en/of om vragen om informatie te beantwoorden, verzamelt Maisons du Monde persoonlijke gegevens van die personen.
Zij hebben evenwel het recht deze gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de "Informatica en Vrijheid " van 6 januari 1978. Vragen kunt u stellen via het e-mailadres klanten.service@maisonsdumonde.com

8 - OVERMACHT

Geen enkele partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of het onvoorziene optreden van een geval van overmacht, zoals, en zonder dat deze opsomming uitputtend is, overstroming, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van de transportdiensten, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen getroffen wordt, moet de andere partij daarvan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vijf (5) werkdagen na het optreden van de gebeurtenis, op de hoogte brengen.

De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk overleg moeten plegen, om samen te bepalen hoe ze de bestelling kunnen uitvoeren tijdens de duur van de overmacht.

Indien het geval van overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, kan Maisons du Monde ervoor opteren, de bestelling niet na te komen, waarbij Maisons du Monde aan de koper alle door hem gestorte sommen voor de betreffende bestelling dient terug te betalen.

9 - DIVERSEN

9.1 Bewijs:

Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Maisons du Monde en de koper gelden de e-mails, evenals de systemen voor automatische registratie op de website, als bewijs voor wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

In overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht heeft de koper toegang tot de elektronische overeenkomst afgesloten met Maisons du Monde. Hiervoor dient hij per e-mail contact op te nemen met de klandendienst. In zijn e-mail zal hij alle noodzakelijke gegevens verstrekken, zoals het nummer van de bestelling en zijn gegevens.

9.2 Gedeeltelijke ongeldigheid:

Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd of ongeldig verklaard worden op grond van een wet of een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun draagwijdte.

9.3 Bepaling van geen afstand:

Het feit dat een van de partijen de toepassing van een clausule van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet geëist heeft, noch permanent noch tijdelijk, mag in geen enkel geval beschouwd worden als een afstand van de rechten van deze partij die voortvloeien uit de betreffende clausule.

9.4 Titel:

Indien een interpretatieprobleem bestaat tussen een van de titels van de artikelen en hoofdstukken en een van de clausules, worden de titels geacht niet te bestaan.

9.5 Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden:

Maisons du Monde behoudt zich het recht voor, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden zal op de website aangekondigd worden.

De versie die op het ogenblik van de bestelling door de koper op de website staat, geldt boven elke andere en vorige versie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

9.6 Volledigheid van de overeenkomst:

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper overhandigd is, vormen een contractueel geheel en tevens de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen.

10 - TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK

De relaties tussen de kopers en Maisons du Monde met betrekking tot de online geplaatste bestellingen, worden geregeld door het Franse recht.


VOOR GESCHILLEN DIE NIET IN DER MINNE GEREGELD KUNNEN WORDEN, ZIJN, _*ONVERMINDERD DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 48 VAN DE NCPC (Frans Nieuw Wetboek voor burgerlijke rechtspleging)*_, ALLEEN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN HET GEBIED WAAR DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP MAISONS DU MONDE GELEGEN IS, BEVOEGD, ZELFS INGEVAL VAN MEERDERE VERWEERDERS OF EEN OPROEP TOT VRIJWARING, OOK VOOR DE NOODRECHTSPLEGINGEN EN DE RECHTSPLEGINGEN TOT BEWARING VAN RECHT IN KORT GEDING OF OP VERZOEK.

MAISONS DU MONDE Société par Actions Simplifiée (Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht) met een kapitaal van 57.375.590 €
Maatschappelijke zetel: "Le Portereau"
44120 VERTOU
383.196.656 RCS NANTES
Telefoon: 02 51 71 17 17