Home >  Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens

Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en prospects verbindt Maisons du Monde zich ertoe de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, net als de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 na te leven.

Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt Maisons du Monde Frankrijk zich ertoe de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens na te leven conform onderhavig Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens

Door onze website te raadplegen, een klantenaccount aan te maken of een bestelling te plaatsen, verklaart u zonder voorbehoud akkoord te gaan met de voorwaarden van onderhavig Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Maisons du Monde kan onderhavig Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens naar eigen goeddunken wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht na publicatie.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voornamelijk verzameld door navigatie op de website, de aanmaak van een klantenaccount of de plaatsing van een bestelling is:
Maisons du Monde Frankrijk
Plaatsnaam Le Portereau
44120 VERTOU CEDEX
R.C.S NANTES 383 196 656

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en via welke middelen?

Maisons du Monde staat als verantwoordelijke voor de verwerking in voor de volledige of gedeeltelijke verwerking van volgende gegevens:

 • - Naam (en geboortenaam)
 • - Voornaam
 • - Geboortedatum
 • - Telefoonnummer
 • - Mailadres
 • - Postadres
 • - Gebruikersnaam en wachtwoord
 • - Gegevens betreffende de aankopen en bestellingen en het toepassen van de garantie
 • - Elektronische identificatiegegevens beschikbaar op of via uw computer (zoals ‘cookies’ of ‘IP-adressen’)
 • - Gegevens over de activiteiten op de website Maisonsdumonde.com (aard van de bezochte pagina’s, datum van bezoek of andere uitgevoerde acties op de website zoals het plaatsen van een artikel in de mand)

We vergaren en gebruiken uw persoonlijke informatie met als doel uw vragen om informatie en uw bestellingen te behandelen, u een kwaliteitsvolle service te bieden en uw toegang tot onze producten en diensten te vereenvoudigen.

Maisons du Monde verzamelt uw gegevens wanneer:

 • - u op onze website navigeert
 • - u zich op onze website inschrijft
 • - u zich op onze website of in de winkel inschrijft om onze nieuwsbrieven en reclame te ontvangen
 • - u op onze website, in onze winkel of via onze online verkoopadviseurs een bestelling plaatst
 • - u aan een wedstrijd deelneemt, via onze website of een partnerwebsite.
 • - u een bericht post op één van onze sociale media of u ermee akkoord gaat dat we uw online geplaatste bericht gebruiken

3. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is voor Maisons du Monde noodzakelijk zodat:

 • - u een persoonlijk account op de website Maisonsdumonde.com kunt aanmaken en zich hierop kunt aanmelden
 • - we uw vragen kunnen beantwoorden
 • - we de handelsrelatie in acht kunnen nemen en tot stand kunnen brengen: uw bestelling, levering, factuur, de dienst-na-verkoop en de tevredenheidsenquête verwerken en opvolgen
 • - we onbetaalde rekeningen en geschillen kunnen beheren
 • - we fraude kunnen bestrijden
 • - We de presentatie van onze website kunnen afstemmen op uw terminal (gsm, computer of tablet)

Behoudens uw toestemming kunnen we met deze gegevens:

 • - u ook reclame toezenden die al dan niet aan u persoonlijk gericht is
 • - u ook aanbiedingen/producten voorstellen die u mogelijk interesseren op basis van uw aankoopgeschiedenis
 • - uw favoriete winkel bepalen zodat we u nieuwigheden/evenementen van deze winkel kunnen melden
 • - handelsstatistieken uitvoeren of de prestaties van communicatiecampagnes meten
 • - analyses en marketingonderzoek doen (vb.: scores, segmentatie, enz.)
 • - de wedstrijden, enquêtes ... waaraan u deelneemt beheren
 • - de commentaren en berichten gepost op sociale media online zetten

4. Zult u reclame ontvangen?

Maisons du Monde zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens u reclame toe te zenden.

Zonder uw akkoord ontvangt u geen enkele mededeling of bericht.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven?

Maisons du Monde verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet door te verkopen aan partnermerken voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens worden exclusief gebruikt door Maisons du Monde.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met onderaannemers van Maisons du Monde zodat we:

 • - publiciteitscampagnes kunnen voeren (campagnes uitsturen, zendingen optimaliseren, het doelpubliek van campagnes verbeteren, enz.)
 • - de klantenkennis via statistieken en geomarketing kunnen verbeteren
 • - tevredenheidsenquêtes kunnen afnemen
 • - de navigatie op onze website kunnen verbeteren indien u het gebruik van cookies aanvaardt
 • - u kunnen uitnodigen voor evenementen die Maisons du Monde samen met andere merken organiseert.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Maisons du Monde zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van haar prospects en klanten bewaard worden gedurende de periode die nodig is voor de beoogde verwerking of die per wet vastgesteld is.

Cookies worden bewaard gedurende een periode van maximaal dertien (13) maanden.

Om de gepaste bewaringstermijnen te bepalen, maakt Maisons du Monde een onderscheid tussen prospects en klanten.

De persoonsgegevens van prospects worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar te tellen vanaf het laatste positieve en expliciete contact met de prospect.

De persoonsgegevens van klanten worden bewaard van zodra deze noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Ze worden verwijderd van zodra de klant zijn recht op verwijdering en vergeten uitoefent.

De contractgegevens worden bewaard en gearchiveerd gedurende de periode die nodig is voor de contractuele verplichtingen (garantie, conformiteit ...) en de wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en/of gedurende de geldende verjaringstermijnen.

Indien u ermee instemt reclame te ontvangen, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft of u ons vraagt deze te verwijderen.

Iedereen kan trouwens richtlijnen bepalen voor het beheer van persoonsgegevens, hun bewaring, verwijdering en communicatie na het overlijden. Wanneer de overledene tijdens zijn leven geen precieze richtlijnen overmaakte, kunnen de erfgenamen enkel het recht op verwijdering en vergeten uitoefenen

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wat zijn uw rechten?

Conform de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u:

 • - toegang krijgen tot al uw gegevens (behoudens bepaalde restricties)
 • - uw gegevens rechtzetten of updaten indien deze fout, onvolledig of verouderd zijn
 • - verzoeken om het behoud van uw gegevens
 • - zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens
 • - verzoeken uw gegevens te verwijderen Dit is geen absoluut recht, want we kunnen ertoe gedwongen worden uw persoonsgegevens te bewaren omwille van wettelijke, gegronde of contractuele redenen
 • - verzoeken om een beperkte verwerking van uw gegevens

Hoe uw rechten uitoefenen?

U kunt te allen tijde uw hierboven beschreven rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij onze klantendienst of door rechtstreeks contact met ons op te nemen in een winkel. (met uitzondering van franchisewinkels). We moeten uw identiteit eerst controleren voor we uw verzoek kunnen behandelen.
Binnen de twee maanden te tellen vanaf de dag waarop we uw verzoek ontvingen, zult u een bevestiging ontvangen.

Elke elektronische post of sms van Maisons du Monde bevat trouwens een link om zich uit te schrijven.

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Maisons du Monde verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen door redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Bescherming van uw browser op onze website

Maisons du Monde Frankrijk stelt de nodige middelen in het werk om de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen.

We staan in voor de bescherming van de door u vermelde gegevens met fysieke, elektronische en administratieve procedures. Op alle webpagina's waarop persoonlijke informatie ingevoerd moet worden, gebruiken we een standaard SSL-codering (Secure Sockets Layer).

Een klantenaccount kan slechts aangemaakt worden met een gebruikersnaam en wachtwoord die persoonlijk zijn. Niettemin moet u het wachtwoord van uw account beschermen en mag u dit aan niemand meedelen. Vergeet niet dat Maisons du Monde nooit uw gebruikersnaam, wachtwoord of bankgegevens via mail zal opvragen.

Beveiliging van online betalingen

Maisons du Monde zorgt ervoor dat online betalingen veilig kunnen verlopen. Raadpleeg de pagina Online betaling’ voor meer info.